Правила за поверителност

Поверителността на вашите лични данни в интернет е много важна за Аlt.bg (наричана по-нататък „Борислав Димов Димов“, „нас“ или „ние“), която притежава и експлоатира сайта в интернет, който се намира на адрес www.alt.bg (наричан по-нататък „Сайта“).

Ние се ангажираме да поддържаме поверителността на личните данни, които събираме и получаваме, за да ви позволим да се възползвате от услугите на Сайта, като я предпазваме с най-добрите в своя клас софтуерна и хардуерна архитектура, техники, методи и процедури.
 
Целта на тези правила за поверителност е да ви позволи да разберете как събираме, получаваме, съхраняваме, използваме и предпазваме данните, които се отнасят за вас, и какви са вашите права по отношение на тези данни.

1. Какви данни се събират и за каква цел

Като се регистрирате на Сайта, вие давате на Борислав Димов Димов правото да притежава и експлоатира всички лични данни за вас, събрани от нас.

Ние можем да използваме вашите лични данни, за да ви изпращаме от време на време информация за събития и новини, както и да ви осигуряваме услуги за поддръжка на клиенти. Ако вие не желаете повече да получавате нашите бюлетини, можете да изберете да не ги получавате, като следвате указанията, приложени към всеки бюлетин.

Алт.бг може да предостави следните данни, по отношение на потребителите, които са се регистрирали в Сайта (наричани по-нататък „членове на Алт.бг“), на други потребители на Сайта (регистрирани или не) под формата на публичен профил на члена на Алт.бг: потребителското име на члена на Алт.бг, датата, на която се е регистрирал в Сайта, часът на последното влизане в сайта , страната по местоживеене , аватарът, избран от члена на Алт.бг, личното изображение „посланието“ до другите потребители.

2. Поверителност

Алт.бг полага значителни усилия да защити поверителността на информацията, която събира за отделните членове на Алт.бг, и не осигурява съзнателно достъп до тези данни на нито едно лице извън Алт.бг, освен както е описано в настоящите Правила за поверителност. Алт.бг е направила значителни инвестиции в своите сървъри, бази данни, защитни стени и технологии за шифроване, внедрени под формата на най-модерна архитектура за сигурност, за да защити данните, събирани от Алт.бг.
 
Всички служители на Алт.бг са задължени да спазват условията на настоящите Правила за поверителност. Настоящите Правила за поверителност задължават служителите да пазят данните на члена на IntelliPoker строго поверителни. Това задължение остава в сила и след като служител напусне нашата фирма.

Вие също трябва да направите необходимото, за да защитите своята информация. Вашата парола на член на IntelliPoker е поверителна и вие не трябва да я разкривате никому, както и да не позволявате на други да я разберат.

3. Граници на поверителността

Разкриване по закон: По силата на действащата нормативна уредба и разпоредбите за сигурност Алт.бг може да бъде задължена при определени обстоятелства да разкрие определени данни за членове на Алт.бг. Ние ще положим всички възможни усилия в разумна степен, за да ограничим това разкриване до: случаи, в които Алт.бг добросъвестно счита, че е задължена да го направи по призовка, заповед или друго съдебно производство; или ако това е достатъчно необходимо за идентифициране, свързване с или започване на съдебно производство срещу физически или юридически лица с цел защита и/или упражняване на правата на Алт.бг. Освен това ние можем, а вие ни упълномощавате да разкриваме информация за вас на други представители на Алт.бг , когато ние по свое усмотрение считаме за необходимо или подходящо във връзка с разследване за измама, нарушаване на интелектуална собственост, пиратство или други неправомерни действия или действия, които могат да ни изложат на риск от съдебна отговорност.

4. Кой получава вашите данни?

Освен задължителното разкриване по закон, обяснено в Раздел 3 по-горе, ние ще разкриваме данните, събрани за вас, насвоите служители, служители на други фирми, имащи взаимоотношения или свързани с Алт.бг , и на други доставчици на услуги, които използват вашите лични данни, за да ни осигуряват услуги във връзка с вашето членство в Алт.бг. Всички получатели на вашите лични данни са задължени по действащите закони за защита на личните данни да пазят поверителността на вашите лични данни на ниво, не по-ниско от задължителното за нас.

5. Вашите права по отношение на вашите данни

Можете да ни пишете по всяко време, за да получите копие от вашите данни и да коригирате неточности, ако има такива. Ако е необходимо, можете да изтривате, поправяте, изменяте или допълвате своите лични данни. За да се обърнете към нас по въпрос, засягащ вашите лични данни, изпратете имейл на info@alt.bg. Можем да ви поискаме малка такса, за да покрием разходите по администрирането на отправената към нас заявка по този въпрос.

6. Бисквитки

Можем да изпратим временна „бисквитка“ до вашия браузър, когато посещавате Сайта. „Бисквитката“ е изцяло текстов низ от информация, която записваме във файла с „бисквитки“ на вашия компютър, за да запомним кои сте, когато посетите отново Сайта. Можем да използваме данните, генерирани от „бисквитките“, за да изготвим статистика за вашето използване на нашия уебсайт. Вие не сте длъжни да приемате нашите „бисквитки“ и имате възможност да приемате или отказвате „бисквитките“, като промените настройките във вашия браузър. Вижте www.cookiecentral.com/faq, ако имате нужда от допълнителна информация за поставянето, използването или изтриването на „бисквитките“.

7. Съгласие с Правилата за поверителност

Като се регистрирате в Alt.bg или като използвате Сайта без предварителна регистрация, вие се съгласявате с условията на настоящите Правила за поверителност. Ние можем от време на време да актуализираме настоящите Правила за поверителност и ви препоръчваме периодично да ги разглеждате. Продължаващото използване от ваша страна на услугите на Алт.бг представлява вашето съгласие с настоящите Правила за поверителност и всички техни актуализации. Нашите Условия за предоставяне на услугата имат приоритет при всяко противоречие със съответна разпоредба на настоящите Правила за поверителност.

8. Кои сме ние?

Borislav Dimov Dimov
Y1516721T
Valencia 46025
Spain