И още

Тези два продукта имат в основата си много общи неща, но много примери от реалния свят показват, че филмът бие книгата като бизнес продукт и обратно – книгата е водеща като културен продукт. Но въпросът е: какво да изберем...